โปรแกรมเมอร์ (Programmer) (กรุงเทพฯ)


 ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์


 คุณสมบัติ

เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 22-35 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
  

 คุณสมบัติพิเศษ 1. สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Java ได้ดี

2. มีความรู้เกี่ยวกับ ABAP และ Vitual Basic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  

 ลักษณะงาน
1. เขียนโปรแกรมต่างๆ ด้วย Java
2. ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วย ABAP และ Vitual Basic