พิธีมอบรางวัล CSR – DIW AWARDS 2016 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

CSR-DIW-Continuous-AWORD-2016

CSR-DIW-Continuous-AWORD-2016

CSR-DIW-Continuous-AWORD-2016

กิจกรรม CSR 2558

CSR-DIW20151

CSR-DIW20151

CSR-DIW20151

CSR-DIW20151

CSR-DIW20151

ครบรอบวันก่อตั้งกลุ่มบริษัท TPCORP (39th Anniversary) 7 กรกฎาคม 2558

39th-anniversary-001

39th-anniversary-002

39th-anniversary-003

39th-anniversary-004

39th-anniversary-005

39th-anniversary-006

ฝึกอบรมและพัฒนาให้ความรู้ ทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

 

Long Service Awards

 

อาสา...ปลูกป่า

ตัวแทนของบริษัทฯ และพนักงานร่วมกับชุมชนในเขต อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อาสาปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน 

 

น้ำใจส่งถึงกัน...สู้ภัยน้ำท่วม

ตัวแทนของบริษัทฯ และพนักงานมอบสิ่งของบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

  

พี่ใจดี บริจาคช่วยเหลือน้อง

ตัวแทนของบริษัทฯ และพนักงาน ได้นำสิ่งของและเงินบริจาคไปมอบให้   “มูลนิธิเด็กโสสะ” บางปู จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการสนับสนุนมูลนิธิ ในการดำเนินการเลี้ยงดูเด็กที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัว ทำให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น ได้เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวที่สมบูรณ์ทั่วไป โดยเด็กจะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถไปประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
capture-20140917-101650 capture-20140917-102146

กิจกรรมด้านการอบรมพัฒนา และสร้างความสุขให้พนักงาน

“Long Service Awards” 

 

 

“ตรวจสุขภาพประจำปี” 

 

 

“ฝึกอบรมและพัฒนาให้ความรู้ ทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต”