พิธีมอบรางวัล CSR – DIW AWARDS 2016 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

CSR-DIW-Continuous-AWORD-2016

CSR-DIW-Continuous-AWORD-2016

CSR-DIW-Continuous-AWORD-2016