ครบรอบวันก่อตั้งกลุ่มบริษัท TPCORP (39th Anniversary) 7 กรกฎาคม 2558

39th-anniversary-001

39th-anniversary-002

39th-anniversary-003

39th-anniversary-004

39th-anniversary-005

39th-anniversary-006