ตัวแทนของบริษัทฯ และพนักงานร่วมกับชุมชนในเขต อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อาสาปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน