น้ำใจส่งถึงกัน...สู้ภัยน้ำท่วม

ตัวแทนของบริษัทฯ และพนักงานมอบสิ่งของบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี