พี่ใจดี บริจาคช่วยเหลือน้อง

ตัวแทนของบริษัทฯ และพนักงาน ได้นำสิ่งของและเงินบริจาคไปมอบให้   “มูลนิธิเด็กโสสะ” บางปู จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการสนับสนุนมูลนิธิ ในการดำเนินการเลี้ยงดูเด็กที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัว ทำให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น ได้เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวที่สมบูรณ์ทั่วไป โดยเด็กจะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถไปประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
capture-20140917-101650 capture-20140917-102146