ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ประจำปี 2557

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ประจำปี 2557

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ บริษัทฯได้จัดให้มีการบันทึกภาพ

และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทาง

e-mail : investor@tpcorp.co.th หรือ Fax. 02 294-0150

โปรดระบุชื่อ-สกุล, ที่อยู่, และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการจัดส่ง

tpcorp 22042014 02

tpcorp 22042014 03

tpcorp 22042014 01

tpcorp 22042014 04

tpcorp 22042014 06

tpcorp 22042014 08

tpcorp 22042014 09