15/06/2555 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 4"

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วม

ฟังเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ภายในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 4"

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้อง Ball Room

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์