ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ประจำปี 2556

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ บริษัทฯได้จัดให้มีการบันทึกภาพ

และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทาง

e-mail : investor@tpcorp.co.th หรือ Fax. 02 294-0150

โปรดระบุชื่อ-สกุล, ที่อยู่, และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการจัดส่ง

25-04-2013-01
25-04-2013-02
25-04-2013-03
25-04-2013-04
25-04-2013-05
25-04-2013-06